Free cookie consent management tool by TermsFeed ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) | SK Slavia Praha Padel

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Prohlášení o ochraně soukromí

V tomto prohlášení je uvedeno, jak přistupujeme ke zpracovávání osobních údajů, které jsme při činnosti spolku a provozu klubu získali, a jak jsou chráněny.

SK Slavia Praha PADEL, z.s. se sídlem Vladivostocká 1460/10, Praha 10, zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí členů klubu, návštěvníků areálu a prostor klubu, zaměstnanců, a podporovatelů. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

  • zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování
  • zpracovávali je pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování
  • maximálně je zabezpečili, a to zejména přijetím vhodných opatření, která osobní údaje ochrání před neoprávněným přístupem
  • v co největší míře zachovali soukromí osob, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje osobních práv a svobod

Bližší informace o ochraně soukromí najdete v dalších přiložených dokumentech, tj. "Oznámení o ochraně osobních údajů členů", a "Zpracování osobních údajů z kamerového systému".  Pokud ani zde nenaleznete odpovědi na vaše dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, kontaktujte nás na info@padelslavia.cz.

Partneři